- en del af Odsherred Kommune
Praktisk info
Spilop'en skrevet på en bluse

En oversigt over alle de praktiske oplysninger, som er relevant for dig som forælder

Gældende for alle dagtilbud

Selvom alle institutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om, på Odsherred Kommunes hjemmeside: 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

Antal børn

Vi har i øjeblikket 18 børn under 3 år fordelt på 2 stuer, og 63 børn ældre end 3 år fordelt på 4 stuer. Vi har plads til 120 børn  i alderen 0-6 år. Institutionen er mildt specialiseret, hvilket betyder at 10 af vores børn har særlige behov.

Bleer

Forældrebestyrelsen har besluttet, at der udleveres gratis bleer til børnene i SpilOp’en.

Facebook

Vi har vores egen facebookside. Siden hedder: Idrætsbørnehuset SpilOp'en. Der lægger vi indimellem billeder ud fra vores dagligdag og begivenheder. 

Ferie

Af hensyn til afvikling af personalets ferie og afspadsering, bedes I når den tid kommer, meddele det på de uddelte skrivelser/ ophæng hvornår jeres barn holder ferie.

Forældreintra (Infoba)

SpilOp’en har forældreintra, som I bedes tilmelde jer, når jeres barn starter i institutionen. Der dokumenteres via billeder og tekst, dagen på de enkelte stuer. Diverse informationer og nyhedsbreve lægges også på Infoba. Forældrebestyrelsen har besluttet, at al information gives via Infoba, og at der kun ved stuernes tavler, vil være een udgave af informationen.

Forældremøder

Der afholdes forældremøde om foråret. Forældremødet indeholder  bla valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen

Fripladser

Du kan søge friplads på digital pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk

Fødselsdage

Vi hejser altid flaget og fejrer børnenes fødselsdage. I er velkomne til at medbringe is el. lign. til børnene på stuen. Hvis jeres barn vil fejre dagen hjemme med enkelte børn fra institutionen, bedes I sende indbydelserne hjem til de pågældende.

Hente/bringe

Husk at give besked, hvis det er andre end de sædvanlige, som henter barnet, da vi ikke må udlevere barnet til fremmede.

Husk at sige goddag og farvel til en fra personalet, så vi ved, at jeres barn er afleveret eller hentet.

Legetøj

Barnet kan hver dag medbringe noget legetøj hjemmefra (ikke cykler, de fylder voldsomt meget på legepladsen). I princippet bør det være inde legetøj, hvis ikke andet inden da er oplyst. Legetøjet medbringes på eget ansvar. Vær opmærksom på, at også andre må lege med det.

Lukkedage

Som kompensation for arbejdstidsnedsættelse, har kommunen indført lukkedage.

Lukkedagene i Odsherred Kommune er: De tre dage før påske, dagen efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag og dagene mellem jul og nytår.

Medicin

Af sikkerhedsmæssige grunde må vi ikke give børnene nogen form for medicin, dog med undtagelse af kroniske tilfælde. I så fald skal jeres egen læge give en skriftlig ordination.

Måltider

Børnene skal medbringe mad til alle måltider i børnehaven, undtagen morgenmad. Vi spiser formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Vuggestuebørnene tilbydes formiddagsmad i vuggestuen. Til frokost tilbydes børnene mælk at drikke.

Når vi skal på ture, må børnene meget gerne have “klapsammenmadder” med. De er nemmere at spise i grøftekanten.

Undlad at give børnene slik med. (se i øvrigt vores kostpolitik)

Svømning

Så vidt det er muligt tager vi i Asnæs svømmehal. Dette kan foregå om mandagen. Børnehaven sørger for badetøj og håndklæder til børnene. Alle børn har badevinger på i vandet.

Svømning er kun et tilbud til børnehavebørnene.

Sygdom

Hvis jeres barn er sygt, skal I give os besked, så vi altid er orienteret om eventuelle  børnesygdomme og kan give de andre forældre besked via opslag. Hvis jeres barn bliver syg i institutionen kontakter vi jer. Hvis barnet har feber eller har det dårligt, kontaktes forældrene og bedes om at hente barnet hurtigst muligt. Syge børn må ikke være i institutionen, både af hensyn til dem selv og af hensyn til de andre børn. Vi kan ikke give et sygt barn den fornødne pleje og omsorg, og vi har også en forpligtelse overfor de andre børn mod en evt. smittefare. Dette gælder for alle børnesygdomme – infektioner – betændelser og andre smitsomme sygdomme. Barnet kan først komme tilbage i institutionen, når det er så rask, at dagligdagen kan følges.

Tandpleje

Ca. 4 gange om året får vi besøg af den kommunale Tandpleje, som bl.a. børster tænder sammen med børnene, spiller teater  og snakker om sund og usund mad.

Tøj

Giv altid barnet praktisk tøj på; noget der nemt kan vaskes og vær forberedt på, at der kan komme malerpletter o.lign. på det.

Medbring hver dag: Hjemmesko (bløde sko, da vi anbefaler at dit barn benytter hjemmesko i perioden 01.10 - 01.05.) - et ekstra sæt tøj (undertøj, strømper, bukser og bluse) - regntøj - gummistøvler. Der skal være navn i alt tøj og sko.

Halstørklæder er af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilladt.

Husk det er nemmere at finde glemt tøj og sko, hvis der er navn i det.

Udmeldelse

Du kan udmelde dit barn på digital pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.odsherred.dk

Overgang til SFO sker automatisk.

Husk der altid er en måneds varsel ved udmeldelse.

Åbningstid

Vi har åbent mandag-torsdag fra kl. 6.00 til kl. 17.00.
Fredag fra 6.00 til 15.30

Børnene skal være her senest kl. 9.15, da vi på dette tidspunkt starter de planlagte aktiviteter.