- en del af Odsherred Kommune
Pædagogisk idræt i SpilOp'en
børn løber rundt udenfor

”Legen er altid en læreproces, og den gode læreproces vil ofte være én, hvor det går som en leg”.

I SpilOp’en arbejder vi med det enkelte barn og med gruppen som helhed ud fra 4 fokuspunkter: socialt, kognitiv, fysisk og psykisk. Det er i sammenhæng med disse punkter, at vi tager pædagogisk idræt i brug. Pædagogisk idræt er nemlig metode og et praksisbegreb, som vi bruger til at opnå vores pædagogiske mål.

Pædagogisk idræt er aktiviteter, som aktiverer børnene, så mennesker så de alene eller sammen med andre opnår noget, som ligger ud over selve aktiviteten. Pædagogikken kommer derfor før idrætten og er Leg, bevægelse og idræt.

Vi arbejder med 3 læringsrum i pædagogisk idræt;

Det formelle rum

Voksen-barn relation: Den voksne planlægger og styrer aktiviteten.

Det uformelle rum

Barn-voksen relation: Barnet inviterer den voksne med i legen/aktiviteten. Legen/aktiviteten foregår på barnets præmisser.

Det voksenfri rum

Barn-barn relation: Den voksne kan iagttage børnenes frie leg og reflekterer over barnets udvikling.

Vi kan ikke lære barnet at blive kompetent, men vi kan skabe en række læringsrum, som gør at barnet via disse rum kan udvikle sine kompetencer. Det er vores rolle at skabe de her rum for læring, udvikling og leg. Vi ønsker at børnene skal lære gennem kroppen og med kroppen.

Med den pædagogiske idræt i fokus kan vi skabe bevægelsesglæde og skabe rammerne for at børnene i Spilop’en kan gøre sig nogle erfaringer via kropslige oplevelser.