- en del af Odsherred Kommune
Motorik i fokus
motoriktræ

Hos os er motorikken i fokus hver dag, både ude og inde. Her kan du læse lidt mere om vores motoriktræ og vores faste motorikforløb. 

Hent...

Vi har to medarbejdere, Pernille og Randi, som er uddannede motorikvejledere. De har to gange om ugen motorikforløb med nogle af vores børn, som er særlig udfordret motorisk. 

Vi arbejder ud fra, at grundlaget for al indlæring er, at man kan bruge sine sanser og sin motorik på en optimal måde. Når barnet udvikler sine bevægelser, styres det af tre primære sanser: Labyrintsansen, følesansen og kinæstesisansen. Sanserne udgør sammen med synet barnets balance. Hvis et barn har problemer med motorikken, må man næsten altid tilbage og arbejde med en eller flere af de primære sanser. Vores to medarbejdere er blevet undervist i at teste og træne motorisk udfordret børn på deres primære sanser.

De har udviklet deres eget testskema og anamneseskema. Anamneseskemaet bliver udfyldt af forældrene. Vi vurderer ud fra, hvad de skriver om barnets fosterliv, moderens helbred under graviditeten, fødslen og barnets tidlige liv, om barnets skal testes og trænes. Anamnesen bliver uddelt til alle nye børn i institutionen.

SpilOp’en er en pædagogisk Idrætsinstitution, og vi mener, at vores motorikkursus/forløb er en naturlig udvikling af vores pædagogiske idrætskoncept. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at hvis et barn er det, vi kalder ”ikke alderssvarende motorisk”, kan det enten være sanserne, der fungerer ukorrekt, eller det kan være bearbejdningen af sanseindtrykkene i hjernen til integrerede indtryk, til begreber og til grundlag for tænkning og motorik, som er i uorden.

Vi har afholdt motorikaftner for både personale og forældre i SpilOp’en, hvor vi bl.a har fortalt om de primære sanser og deres betydning for børns motorik og almene trivsel. Vi legede efterfølgende forskellige lege, som berørte de forskellige sanser.

Forældrene er især glade for at få vores ideer/redskaber til at stimulere deres barn hjemme. Forældrene giver udtryk for at de bedre forstår deres barns udfordringer efter en snak omkring de primære sanser og en uddybelse af deres barns anamnese.

Motoriktræ

Vi har ligeledes udviklet vores eget Motoriktræ – Rødderne og Stammen skal være sunde, før Træet kan gro og vokse sig stærk og smukt. Se træet ved at åbne filen i den gule boks. Motoriktræet er inspireret af Anne Brodersen, der har uddannet vores motorikvejledere.